CITRUS ADVOKATBYRÅ 
We Know the ropes

_______________________________
Transports
Worldwide
All day and night
Emergencies: 
Call: +46 73 870 68 56 
         +46 709 83 98 50 

PÅ LAND OCH TILL  SJÖSS

Våra jurister på Citrus Advokatbyrå har mångårig och god kompetens inom området sjö- och
transportförsäkring. I samverkan med försäkringsbolag eller inom byrån löser vi juridiska
problem vid exempelvis godsskador till lands och sjöss, regresser, godsstölder i trailers eller ombord.
God erfarenhet och kunskap finns inom ramen för dispaschförfarande och övriga 
försäkringsfrågor inom sjö -och transport.