CITRUS ADVOKATBYRÅ
 We Know the ropes

_______________________________
Tjänster

VÅRA TJÄNSTER
TRANSPORT
On land and at sea

FASTIGHETER
Köp och försäljning - Nyttjanderätt
Bostadsrätt- Arrende
Servitut - Entreprenad - Bygglov
Rättsskydd

FÖRETAG
Uppstart - Kompanjonsavtal - Likvidation
Avtal
Rättsskydd

Tel: 073 870 68 56