CITRUS ADVOKATBYRÅ
 We Know the ropes

_______________________________
Tjänster

TRANSPORT
On land and at sea
Worldwide
All day and night


FASTIGHETER
Köp och försäljning - Nyttjanderätt
Bostadsrätt- Arrende
Servitut - Entreprenad - Bygglov
Rättsskydd

FÖRETAG
Uppstart - Kompanjonsavtal - Likvidation
Avtal
Rättsskydd

PESONSKADOR
Har Du blivit utsatt för skada i
trafiken eller 
i vården kan Du få
hjälp av oss med 
ersättningsfrågor.
Vårt arbete betalas fullt 
ut av
försäkringsbolaget.

ARBETSRÄTT
Behöver Ni råd inom arbetsrätt?

ARVODE
Citrus Advokatbyrå debiterar 2 000 kr/timma plus moms.

Ring oss!

Tel: 073 870 68 56